สมัครบัตรคนจน 2567 เช็ควันลงทะเบียนทั้งรายเก่าและรายใหม่ 

ข่าวอัพเดทเกี่ยวกับการสมัครบัตรคนจนรอบใหม่ในปี 2567 ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนรายได้น้อยที่มีสิทธิ์เข้าเงื่อนไขสามารถสมัครบัตรคนจน 2567 รอบใหม่ได้แล้ว โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่เคยได้เงินบัตรคนจนได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาลอย่างทั่วถึง ซึ่งการสมัครบัตรคนจน 2567 ครั้งนี้จะเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2567 และการสมัครบัตรคนจน 2567 ครั้งนี้ไม่เพียงแต่ผู้สมัครรายใหม่เท่านั้น แต่รายเก่าที่มีบัตรคนจนอยู่แล้ว ก็ต้องมาลงทะเบียนสมัครบัตรคนจนรอบใหม่ด้วย เพราะจะมีการคัดกรองหลักเกณฑ์ของผู้สมัครทั้งผู้สมัครทั้งรายใหม่และรายเก่าเข้มข้นมากขึ้น เพื่อป้องกันการแอบอ้างสิทธิ์ และช่วยกระจ่ายความช่วยเหลือให้กับประชาชนที่ต้องการจริง ๆ 

 

ส่องเงื่อนไขสมัครบัตรคนจน 2567 ใครสมัครบัตรคนจนรอบใหม่ได้ 

ก่อนจะสมัครบัตรคนจน 2567 รอบล่าสุด เรามาเช็คเงื่อนไขบัตรคนจนกันดีกว่า ว่าการสมัครบัตรคนจนรอบใหม่จะมีหลักเกณฑ์อะไรในการพิจารณาบ้าง และคุณสมบัตรของผู้สมัครสมัครบัตรคนจน 2567 ทั้งรายเก่าและรายใหม่ต้องมีอะไร เรามาดูกัน 

  • เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
  • บุคคลที่เป็นภิกษุ นักบวช ผู้ถูกกักขัง ผู้อยู่ในสถานสงเคราะห์ ราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำนาญ และนักการเมืองไม่สามารถผู้สมัครบัตรคนจน 2567 ได้ 
  • รายได้ผู้สมัครบัตรคนจน 2567 ต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ในกรณีที่เป็นครอบครัว รายได้เฉลี่ยของครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน) 
  • ทรัพย์สินทางการเงินจะต้องไม่เกิน 100,000 บาท เช่นเงินฝาก สลาก พันธบัตร และตราสารหนี้ภาครัฐ 
  • ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์
  • ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา ห้องชุดต้องไม่เกิน 35 ตารางวา 
  • พื้นที่การทำการเกษตรต้องไม่เกิน 10 ไร่ 
  • ผู้สมัครบัตรคนจนรอบใหม่จะต้องไม่มีบัตรเครดิต หรือวงเงินกู้สำหรับที่อยู่อาศัย 1.5 ล้านบาท และสำหรับยานพาหนะไม่เกิน 1 ล้านบาท 

 

สมัครบัตรคนจน 2567 ดีไหม? บัตรคนจน 2567 เหมาะกับใคร?

สมัครบัตรคนจน 2567 ดีไหม? บัตรคนจน 2567 เหมาะกับใคร? แม้ว่าสวัสดิการจากบัตรคนจนจะน่าสนใจ และช่วยผู้มีรายได้น้อยได้จริง ๆ แต่หลายคนก็ยังลังเลที่จะสมัครบัตรคนจน 2567 ทำไม? นั่นก็เพราะว่าการสมัครบัตรคนจนรอบใหม่จะทำให้เราไม่ได้สิทธิ์ต่าง ๆ จากทางรัฐบาลอีก เช่นสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง สิทธิ์ช้อปดีมีคืน สิทธิ์เที่ยวด้วยกัน และสิทธิ์อื่น ๆ ที่เมื่อสมัครบัตรคนจนรอบใหม่แล้ว จะไม่สามารถใช้สิทธิ์เหล่านี้ได้อีก อีกทั้งตอนนี้มีเงื่อนไขบัตรคนจนเยอะขึ้น หลายคนจึงรู้สึกยุ่งยากหากต้องไปสมัครบัตรคนจน 2567 อีกครั้ง 

Facebook