เงินชดเชยประกันสังคมมาตรา 33 ได้อะไรบ้างในช่วงโควิดระบาด

ข้อดีของการเป็นสมาชิกประกันสังคมในมาตราต่าง ๆ คือ ท่านจะได้เงินชดเชยประกันสังคมหรือสวัสดิการชดเชยรายได้ประกันสังคมในยามคับขัน อย่างเช่นในช่วงปี 2566-2567 ประกันสังคมได้มีการให้เงินชดเชยประกันสังคมกับคนที่อยู่ในมาตราต่าง ๆ ใครที่ไม่รู้ว่าชดเชยประกันสังคมที่กำลังพูดถึงนี้คืออะไรก็ของยกตัวอย่างง่าย ๆ ว่า หากคุณอยู่ในมาตราสังคม 33 และหากคุณติดโควิดที่ไม่ได้เข้าเกณฑ์ว่างงานหรือว่าตกงานในปี 2024 แล้วต้องรักษาตัวนาน 30 วัน คุณสามารถเบิกเงินชดเชยประกันสังคมได้ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง แต่เบิกได้ไม่เกิน 15000 บาท และรับได้ครั้งละไม่เกิน 90 วัน หรือไม่เกิน 180 วันต่อปี ยกเว้นกรณีที่เป็นโรงชคเรื้อรังที่ขอได้เกิน 365 วัน นี่เป็นแค่ตัวอย่างของคนที่สังกัดมาตรา 33 สำหรับใครที่อยู่ใตรา 39 หรือมาตรา 40 จะต้องไปดูข้อมูลอัพเดทล่าสุดทางออนไลน์เพื่อจะได้รับเงินชดเชยว่างงานหรือเบิกประกันสังคมว่างงานเงินชดเชยในกรณีที่ต้องพักงาน

 

เงินชดเชยประกันสังคมในรูปแบบลดการส่งเงินสมทบสำหรับคนมาตรา 40 

เชื่อว่าคนที่อยู่ในมาตราสังคม 33 และ 39 คงรู้รายละเอียดเงินชดเชยประกันสังคมหรือสิทธิเงินชดเชยว่างงานกันมาบ้างแล้ว แต่สำหรับคนที่สังกัดมาตราสังคม 40 อาจจะยังไม่รู้ว่าท่านก็ได้รับเงินชดเชยประกันสังคมด้วยเช่นกัน แต่มีเงื่อนไขว่าท่านต้องส่งเงินสมทบติตต่อกัน 3 เดือน ภายในเวลา 4 เดือนก่อนที่จะติดโควิดหรือประสบอันตรายตามเงื่อนไขของประกันสังคม นอกจากเงินชดเชยประกันสังคมหรือเงินชดเชยประกันสังคมกรณีเลิกจ้างที่เป็นเงินสดแล้ว คนที่สังกัดมาตรา 40 ยังได้รับการลดจำนวนเงินที่จะส่งสบทบอีกด้วย จากเงินสมสบที่ต้องจ่าย 100% ลดลงเหลือเพียงแค่ 60% เป็นระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งก็ช่วยประหยัดไปได้อีกในช่วงเวลาหนึ่ง สำหรับคนที่อยู่ในมาตราอื่น ๆ ก็อาจจะต้องไปทำความเข้าใจเรื่องของเงินว่างงานประกันสังคมรวมถึงการชดเชยว่างงานประกันสังคมอีกครั้งเพื่อไม่ให้เสียสิทธิไปฟรี ๆ เพราอย่างน้อยช่วงทีเรายังไม่ได้งานก็จะได้มีประกันสังคมชดเชยว่างงานเลี้ยงดูเราไม่ให้อดมื้อกินมื้อไปก่อน

 

เงื่อนไขของคนที่จะได้เงินชดเชยประกันสังคม

เรื่องของประกันสังคมตกงานเงินชดเชยหรือสิทธิชดเชยประกันสังคมเป็นเรื่องที่คนทำงานประจำควรรู้ไว้ เพราะในช่วงโควิด 19 แบบนี้กิจการหลายแห่งอาจประกาศปิดตัวชั่วคราว ทำให้หลายคนไม่ได้ไปทำงาน ดังนั้น เราก็ควรใช้สิทธิเงินชดเชยประกันสังคมเพื่อไม่ให้เราเสียสิทธิไปฟรี ๆ แต่ทั้งนี้ การใช้สิทธิเงินชดเชยประกันสังคมก็มีเงื่อนไขที่ควรรู้ไว้เช่นกัน กล่าวคือคนที่จะได้ชดเชยรายได้ประกันสังคมที่เป็นผลมาจากโควิด 19 ต้องว่างงานด้วยเหตุที่สุดวิสัยจริง ๆ เช่น เป็นคำสั่งจากหน่วยงานภาครัฐ หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน นอกจากนี้ คนที่สิทธิรับเงินชดเชยว่างงานต้องอยู่ในกรณีลาออกจากงานหรือถูกเลิกจ้างเท่านั้น หากอยู่ดี ๆ เราไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลย อีกทั้งนายจ้างหรือหน่วยงานภาครัฐไม่ได้มีคำสั่งให้พักงาน แล้วเราไปขอเงินชดเชยประกันสังคมก็อาจจะทำให้เขินเปล่า ๆ ดังนั้นรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเงื่อนไขประกันสังคมว่างงานเงินชดเชยจึงเป็ยเรื่องที่เราควรทำความเข้าใจ

Facebook