สินเชื่อเกษตรกร ธกส

เงินเดือน: สูงสุด 1 ล้านบาท
อายุ: ไม่เกิน 45 ปี
ดอกเบี้ย: 7% ต่อปี
วงเงิน: ไม่กำหนดเงินเดือน
สมัครกู้เงิน

สินเชื่อเกษตรกร ธกส ล่าสุดปี 2567

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มุ่งเน้นในการดูแลเกษตรกร โดยจัดหาเงินทุนในรูปแบบของสินเชื่อเกษตรกร ธกส เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรให้สามารถไปต่อได้ และเป็นสินเชื่อเพื่อการเกษตร ธกส ให้เกษตรกรมีเงินทุนในการทำการเกษตร ซึ่งวันนี้เราจะพามารู้จักสินเชื่อเกษตรกร ธกส 3 สินเชื่อที่น่าสนใจ โดยเป็นโครงการสินเชื่อ ธกส ที่เปิดให้คนทั่วไปสามารถขอสินเชื่อได้ด้วย จะมีสินเชื่อเกษตรกร ธกส อะไรน่าสนใจบ้าง เรามาดูกัน 

 

โครงการสินเชื่อเกษตรกร ธกส สินเชื่อ 50000 บาท สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 

โครงการสินเชื่อ ธกส สินเชื่อ 50000 บาท สินเชื่อฉุกเฉิน ธกส สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากจากภัยพิบัติ เพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน และโครงการสินเชื่อเกษตรกร ธกส สินเชื่อ 50000 บาท ยังช่วยเหลือเกษตรโดยการปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก และจะมีคิดดอกเบี้ยในเดือนที่ 7 ในอัตราดอกเบี้ย 6.50% โดยมีระยะเวลาผ่อนชำระ 3 ปี
เงื่อนไขและรายละเอียดโครงการสินเชื่อเกษตรกร ธกส สินเชื่อ 50000 บาท

  • สินเชื่อเกษตรกร ธกส สินเชื่อ 50000 บาท ใช้หลักประกันในการกู้ เช่นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 
  • บุคคลค้ำประกัน 2 บุคคลขึ้นไป 

 

สินเชื่อเกษตรกร ธกส สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนประกอบอาชีพเกษตรกร หรืออาชีพเกี่ยวกับภาคการเกษตร โดยสินเชื่อเกษตรกรนี้ได้เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เอานวัตกรรมการเกษตรมาปรับเปลี่ยน หรือพัฒนาให้ดีขึ้น โดยสินเชื่อเกษตรกร ธกส สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ย 7% ต่อปี และมีระยะเวลาผ่อนชำระ 18 เดือน และ 15 ปี (แล้วแต่วัตถุประวงค์ในการกู้) คุณสมบัติสินเชื่อเกษตรกร ธกส สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ 

  • เป็นทายาทเกษตรกร หรือนักศึกษาจบใหม่ หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และอายุไม่เกิน 45 ปี 
  • มีความมุ่งมั่นที่จะใช้สินเชื่อเกษตรกร ธกส สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อต่อยอด สานฝัน และพัฒนาอาชีพเกษตรกร 
  • ผ่านการศึกษา หรืออบรมความรู้ด้านการเกษตร
  • ขึ้นทะเบียนเป็นลุกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตามข้อบังคับฉบับที่ 44 

 

ข่าวปลอม! สินเชื่อเกษตรกร ธกส  ปล่อยสินเชื่อ 200000 บาท สำหรับทุกอาชีพ 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับสินเชื่อเกษตรกร ธกส  ปล่อยสินเชื่อ 200000 บาท ที่เปิดให้ทุกอาชีพสามารถกู้ได้ ไม่มีรายได้ขั้นต่ำ ในวงเงินรายละไม่เกิน 200,000 บาท ว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวเท็จ
แต่เนื่องจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ปล่อยสินเชื่อ 200000 บาท โดยได้บริการสินเชื่อเพื่อการเกษตร ธกส เพื่อสนับสนุนการผลิตให้กับเกษตร สถาบันการเกษตร รวมถึงผู้ประกอบการ SMEs เกษตร ภายใต้เงื่อนไขที่สินเชื่อเกษตรกร ธกส กำหนด
หากผู้สนใจสินเชื่อเพื่อการเกษตร ทางธนาคารขอความร่วมมือให้ผู้สนใจติดต่อสินเชื่อ ธกส โดยตรง ตามช่องทางต่าง ๆ เช่น www.baac.or.th และ 02 555 0555

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ

เงินเดือน: 15,000 บาท/เดือน
อายุ: ตั้งแต่ 20-59 ปี
ดอกเบี้ย: ไม่เกิน 23% ต่อปี
วงเงิน: สูงสุด 1 ล้านบาท
รู้จักรายละอียดแล้วสมัครเลย
Facebook