สินเชื่อห่วงใยออมสิน

เงินเดือน: 10,000 บาท
อายุ: 21-70 ปี
ดอกเบี้ย: 0.35% ต่อเดือน
วงเงิน: ไม่กำหนดเงินเดือน
สมัครกู้เงิน

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 สินเชื่อห่วงใยออมสิน สู้ภัยโควิด19 

ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ภายใต้โครงการ “สินเชื่อห่วงใยออมสิน สู้ภัยโควิด19” โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปทั้งพนังงานประจำ และคนทำอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด ได้มีเงินด่วนฉุกเฉินสำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถขอยื่นกู้สินเชื่อห่วงใยออมสิน สู้ภัยโควิด19 ได้ในวงเงินไม่เกินรายละ 10,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.35% ต่อเดือน ซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่ สินเชื่อห่วงใยออมสิน สู้ภัยโควิด19 ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ และไม่ต้องมีคนค้ำประกัน อีกทั้งยังให้ผู้กู้ไม่ต้องเสียเงินต้นและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก หรือปลอดการชำระใน 6 เดือนแรกอีกด้วย
ด้วยเหตุนี้สินเชื่อห่วงใยออมสิน สู้ภัยโควิด19 จึงได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างล้นหลาม และเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการสมัครสินเชื่อห่วงใยได้ง่ายขึ้น ธนาคารออมสินจึงได้ให้ผู้สนใจสมัครสินเชื่อห่วงใยผ่านช่องทางสมัครแอพพลิเคชั่น mymo ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องไปขอสินเชื่อห่วงใยออมสิน สู้ภัยโควิด19 ที่สาขาธนาคารออมสิน 

 

อยากสมัครสินเชื่อห่วงใยออมสินต้องทำอย่างไร?

สินเชื่อห่วงใยออมสิน สู้ภัยโควิด19 เปิดให้สมัครที่แอพพลิเคชั่น mymo ผู้สนใจสมัครสินเชื่อต้องทำการ “จองสิทธิ์” ผ่านสินเชื่อห่วงใย mymo ด้วยตัวเองเสียก่อน โดยขั้นตอนนี้ธนาคารออมสินจะตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต (e – Consent) บน mymo และผู้สมัครต้องยินยอมให้ทางสินเชื่อห่วงใยธนาคารออมสินตรวจสอบข้อมูลเครดิต หากพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข ก็จะได้รับสิทธิ์กู้เงินธนาคารออมสิน สินเชื่อห่วงใยออมสิน สู้ภัยโควิด19 โดยเมนู “สมัครสินเชื่อห่วงใยออมสิน” จะขึ้นให้กดสมัครในแอพพลิเคชั่น แต่ถ้าไม่ผ่านก็จะได้รับการแจ้งจากธนาคารออมสินผ่านทางแอพพลิเคชั่น mymo และทาง SMS ข้อความสั้น
ทั้งนี้ผู้สมัครสินเชื่อห่วงใยออมสิน สู้ภัยโควิด19 จะต้องเปิดใช้แอพพลิเคชั่น mymo มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือน และมีบัญชีหลักกับธนาคารออมสิน เพราะจะรับเงินกู้ผ่านทางบัญชีหลัก (Primary Account) ในแอพ mymo 

 

สินเชื่อห่วงใยออมสินใครกู้ได้บ้าง? 

สินเชื่อห่วงใยออมสิน สู้ภัยโควิด19 เป็นสินเชื่อที่ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ทำงานประจำ และผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 ส่งผลทำให้รายได้น้อยลง โดยสินเชื่อห่วงใยเพื่อสู้ภัยโควิด19 จะให้สินเชื่อกับผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

  • เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี 
  • เปิดใช้บริการแอพพลิเคชั่น mymo มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือน 
  • ผู้สมัครสินเชื่อห่วงใยจะต้องไม่เป็นเกษตรกร หรือผู้ที่มีรายได้จากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนจากทางภาครัฐ
  • ไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ และไม่เป็นผู้ว่างงาน 
  • ผู้สมัครสินเชื่อห่วงใยออมสิน สู้ภัยโควิด19 จะต้องไม่เป็นลูกจ้าง และพยักงานธนาคารออมสิน 
  • ไม่มีหนี้เสีย และไม่ติดเครดิตบูโร 
  • มีที่อยู่แน่นอน และสามารถติดต่ได้ และมี e – mail ที่สามารถติดต่อได้จริง เพื่อใช้ในการทำสัญญาสินเชื่อห่วงใยออมสิน สู้ภัยโควิด19 และส่งเอการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อห่วงใยธนาคารออมสิน

 

เตรียมตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่ง จองสิทธิ์สินเชื่อห่วงใยออมสินผ่านได้ก่อนใคร  

การเตรียมตัวถือเป็นหัวใจหลักของการขอสินเชื้อ เพราะการเตรียมตัวหมายถึงการเตรียมความพร้อม ทั้งการวางแผน การเตรียมเอกสารต่าง ๆ ซึ่งจะสังเกตว่าคนที่ผ่านการพิจารณาสินเชื่อ มักจะเป็นคนที่เตรียมตัวมาอย่างดี รวมถึงการขอสินเชื่อห่วงใยออมสิน สู้ภัยโควิด19 ด้วยเช่นกัน เมื่อเราอ่านเงื่อนไขและคุณสมบัติต่าง ๆ เรามักจะรู้สึกว่า การสมัครสินเชื่อห่วงใยออมสิน สู้ภัยโควิด19 ง่าย เพราะไม่ต้องใช้คนค้ำ ไม่ต้องใช้หลักประกัน อีกทั้งยังมีการคิดดอกเบี้ยต่ำ แต่รู้หรือไม่ว่า ธนาคารออมสินพิจารณาอะไรจากเราบ้าง ตัวอย่างเช่น 

  • ผู้สมัครสินเชื่อห่วงใยจะถูกตรวจสอบประวัติการเงิน รวมถึงภาระหนี้ต่าง ๆ และรายได้ในสมุดบัญชี หากธนาคารออมสินพบว่า ผู้สมัครสินเชื่อห่วงใยมีความเสี่ยงในการผ่อนชำระ ก็จะไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ 
  • รายการเดินสมุดบัญชีสำคัญมาก รายได้ของผู้สมัครสินเชื่อห่วงใยออมสิน สู้ภัยโควิด19 จะต้องมีความสม่ำเสมอ 
  • ผู้สมัครต้องไม่มีหนี้เสีย ดังนั้นก่อนการขอสินเชื่อจะต้องรีบเคลียร์ประวัติการเงินของตัวเองให้เรียบร้อย 

 

เปรียบเทียบสินเชื่อห่วงใยออมสิน กับสินเชื่อเงินด่วนฉุกเฉินอื่น ๆ 

สินเชื่อห่วงใยออมสิน สู้ภัยโควิด19 ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ หากใจที่กำลังคิดจะขอเงินกู้ฉุกเฉิน แต่สินเชื่อห่วงใยออมสินก็มีข้อจำกัดอยู่บ้างเมื่อเทียบกับสินเชื่อเงินด่วนอื่น ๆ เนื่องจากสินเชื่อห่วงใยออมสิน สู้ภัยโควิด19 จะต้องจองสิทธิ์ก่อนที่จะขอสินเชื่อ หากไม่ผ่านก็จะไม่สามารถสมัครสินเชื่อห่วงใยเพื่อสู้ภัยโควิด19 ได้ นั่นหมายความว่า ธนาคารออมสินได้พิจารณารายละเอียดคร่าว ๆ ของผู้สมัครตั้งแต่การจองสิทธิ์แล้ว แต่สำหรับสินเชื่อเงินด่วนทั่วไป เช่น สินเชื่อเงินด่วนกสิกร สินเชื่อเงินทันเด้อ หรือสินเชื่อฟินนิกซ์ ที่เปิดโอกาสและให้กู้ได้ง่ายกว่าการกู้เงินธนาคารออมสิน โดยสามารถกู้ได้แบบที่ไม่ต้องจองสิทธิ์ก่อน แต่ถ้าหากเปรียบเทียบการคิดดอกเบี้ย สินเชื่อห่วงใยออมสิน สู้ภัยโควิด19 ก็ให้อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า อีกทั้งยังปลอดชำระถึง 6 เดือน นี่เลยเป็นเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับสินเชื่อห่วงใยออมสิน สู้ภัยโควิด19 

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

สินเชื่อส่วนบุคคลกสิกร

เงินเดือน: 7,500 บาท/เดือน
อายุ: 20 ปีบริบูรณ์
ดอกเบี้ย: ไม่เกิน 25% ต่อปี
วงเงิน: สูงสุด 1.5 ล้านบาท
รู้จักรายละอียดแล้วสมัครเลย
Facebook