กู้เงิน ธ.ก.ส

เงินเดือน: ต้องเป็นเกษตรกรลูกค้ากับ ธกส
อายุ: ไม่กำหนดอายุผู้กู้
ดอกเบี้ย: ไม่เกิน 14% ต่อปี
วงเงิน: สูงสุด 50,000 บาท
สมัครกู้เงิน

รายละเอียดการกู้เงิน ธ.ก.ส สินเชื่อสำหรับผู้ประสบภัย 50000 บาท

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรคือสถาบันการเงินที่มีผลิตภัณฑ์และบริการการเงินสำหรับลูกค้าที่เป็นเกษตรกรโดยเฉพาะ ในช่วงปี 2567 ที่ผ่านมา หลายคนพอจะทราบข่าวว่ามีภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นเป็นบางแห่ง ซึ่งทำให้ธนาคารมีบริการกู้เงิน ธ.ก.ส โดยใช้ชื่อว่าสินเชื่อเงินด่วน ธ.ก.ส เพื่อผู้ประสบภัย ทั้งนี้ สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับการกู้เงิน ธ.ก.ส ดังกล่าวคือรายละเอยดข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวงเงินกู้สูงสุด 50000 บาท ระยะเวลากู้เงิน ธ.ก.ส ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยของการกู้เงินกับ ธ.ก.ส ก็เป็นสิ่งที่ต้องรู้เช่นกัน กล่าวคือดอกเบี้ยร้อยละ 0 ในช่วง 6 เดือนแรก ส่วนเดือนที่ 7 เป็นต้นไปคิดดอกเบี้ย MRR ต่อปี ซึ่งปัจจุบัน MRR อยู่ที่ร้อยละ 6.5 ต่อปี ทั้งนี้ ระยะเวลาผ่อนชำระของโครงการธ.ก.ส ปล่อยสินเชื่อเพื่อผู้ประสบภัยอยู่ที่ไม่เกิน 3 ปี สามารถแบ่งชำระเป็นรายเดือน รายไตรมาส ราย 6 เดือน หรือรายปีก็ได้ ดังนั้น ใครที่อยากกู้เงินธนาคาร ธ.ก.ส สินเชื่อดังกล่าว ตอนนี้ก็ยังพอมีเวลาอยู่

 

กู้เงิน ธ.ก.ส โครงการสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต มีดีอย่างไร?

ต้องบอกก่อนว่าการกู้เงิน ธ.ก.ส โครงการสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์มาตรการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ซึ่งสินเชื่อเงินด่วน ธ.ก.ส อีกตัวหนึ่งที่มาควบคู่กันกับกู้เงิน ธ.ก.ส โครงการสินเชื่อฟื้นฟู คือสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน 66/67 ย้อนหลับมาที่บริการกู้เงิน ธ.ก.ส สินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต บางคนอาจจะไม่เข้าใจถึงข้อดีของการขอกู้สินเชื่อดังกล่าว จึงขออธิบายง่าย ๆ ว่า การกู้เงินธนาคาร ธ.ก.ส ชนิดนี้มีข้อดีคือท่านจะได้วงเงินไม่เกินคนละ 5 แสนบาท สามารถขอสินเชื่อได้โดย ณ วันนี้ยังไม่ได้มีการระบุวันหมดเขตรับสมัครขอกู้แต่อย่างใด นอกจากนี้ การกู้สินเชื่อ ธ.ก.ส ดังกล่าว ยังสามารถผ่อนชำระได้นานถึง 15 ปี อนึ่ง วีธีกู้เงิน ธ.ก.ส แบบง่าย ๆ ที่ท่านสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่ตอนนี้คือกู้ ธ.ก.ส ผ่านช่องทางออนไลน์ที่แอพ ธ.ก.ส หรือถ้าไม่สะดวกจริง ๆ ก็ติดต่อธนาคารสาขาและเริ่มกู้เงิน ธ.ก.ส ได้เลยทันที

 

เพราะอะไรการกู้เงิน ธ.ก.ส โครงการสินเชื่อสำหรับผู้ประสบภัยจึงเป็นสินเชื่อที่น่าจับตามองในปี 2566

เหตุผลที่บริการกู้เงิน ธ.ก.ส โครงการสินเชื่อสำหรับผู้ประสบภัยเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าจับตามองก็เพราะว่าวงเงินของสินเชื่อเงินด่วน ธ.ก.ส ดังกล่าวค่อนข้างมาก ทั้งในส่วนของสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่มีวงเงินสูงสุด 50000 บาท และในส่วนของการกู้เงิน ธ.ก.ส สินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีวงเงินกู้สูงสุดคนละ 5 แสนบาท อีกทั้งยังเป็นสินเชื่อ ธ.ก.ส ล่าสุด ที่มีดอกเบี้ยเงินกู้ ธ.ก.ส ไม่แพงจนเกินไป ทั้งนี้ก็เพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นเกษตรกรที่มีรายได้น้อยและมีรายได้ไม่แน่นอน หากธนาคารคิดดอกเบี้ยจากการกู้เงินกับ ธ.ก.ส สูงจนเกิน อาจจะไม่มีลูกค้าคนไหนมาใช้บริการธ.ก.ส กู้เงินก็เป็นได้ แต่อย่างไรก็ดี สำหรับปี 2566 การกู้เงิน ธ.ก.ส โครงการสินเชื่อสำหรับผู้ประสบภัยถือได้ว่าเป็นสินเชื่อเงินด่วน ธ.ก.ส ที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง ใครที่ประสบภัยแล้วต้องการหมุนก็ติดต่อธนาคาร ธ.ก.ส ได้เลยไม่ว่าจะเป็นสาขาใดก็ตาม

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

Facebook