โครงการ “ม33เรารักกัน”

สนับสนุนวงเงินสิทธิช่วยเหลือ ผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 33 จำนวน 6,000 บาทต่อคน
เปิดลงทะเบียนเวลา 06.00-23.00 น.

ระยะเวลาโครงการ

21 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

*รับเงินทุกสัปดาห์ และสะสมสิทธิใช้จ่ายถึงสิ้นสุดโครงการ

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ

  • สัญชาติไทย
  • เป็นผู้ประกันตน ม33 หรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 64
  • ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
    กับฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง
  • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิเราชนะ
    กับฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง
  • ไม่เป็นผู้มีบัญชีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563)
สถานที่เข้าร่วมโครงการ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป๋าตังค์ม.33 เรารักกัน
ร้านธงฟ้าฯร้านธงฟ้าฯ
ที่มีเครื่อง EDC
ทำได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้
ร้านถุงเงิน ธงฟ้าประชารัฐร้านถุงเงิน
ธงฟ้าประชารัฐ
ทำได้ทำได้ทำได้
ร้านค้า คนละครึ่งร้านค้า คนละครึ่งทำได้ทำได้ทำได้
เราชนะร้านค้า เราชนะทำได้ทำได้ทำได้
รถสาธารณะ ที่เข้าร่วมโครงการขนส่งสาธารณะ
ที่เข้าร่วมโครงการ
ทำได้ทำได้ทำได้

ค้นหาร้านค้าเพื่อใช้จ่ายสิทธิ

โครงการ ม33เรารักกัน
ค้นหาร้านค้า
ค้นหาร้านค้าเพื่อใช้จ่ายสิทธิ

การรับสิทธิช่วยเหลือ

การรับสิทธิช่วยเหลือการรับสิทธิช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ และข้อเสนอแนะ โครงการฯ
การลงทะเบียน และการเข้าใช้งานแอปฯ เป๋าตัง
กระทรวงแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
ธนาคารกรุงไทย
Copyright © 2021 ม33เรารักกัน
ถาม-ตอบ